RibištvoRD Novo mesto

Na Dolenjskem je najpomembnejša ribolovna reka Krka s pritoki, v kateri živi trideset različnih ribjih vrst, salmonidov in ciprinidov. Ribiška družina Novo mesto upravlja z reko Krko od jezu v Zagradcu do Mršeče vasi ter njenimi pritoki, del tega pa teče na teritoriju občine Dolenjske Toplice. Ta del revirja Krke je ciprinidno-salmoniden, potok Radešica in Obrščica pa je izključno komercialnega značaja. Ti ribolovni predeli so znani po lepih primerkih sulca, lipana in potočnih postrvi.