IZLETI


KOČEVSKI ROG

Gostišče Kolesar se nahaja ob vznožju mogočnega gozdnatega pobočja Kočevski rog. Gre za obsežno, okoli 35 km dolgo in 15 km široko pogorje za katerega je značilna kraška razgibanost in razjedenost tal s številnimi vrtačami in brezni. Pod samim vrhom Velikega Roga so ostanki Auerspergove žage, opuščene pred 2. svetovno vojno. Obsežno območje skriva in razkriva pristno naravno okolje s pragozdovi in izjemno kulturno dediščino. Strnjeno gozdno območje omogoča preživetje velikih sesalcev kot so rjavi medved, volk in ris. Kočevski rog je prepreden s potmi, zato priporočamo, da zaradi lažje orientacije vanj vstopate z vodnikom ali turistično karto. Turistom zanimive točke so Baza 20, partizanska bolnica Jelendol in Zgornji Hrastnik, črmošnjiška jelka ali kraljica roga, ledena jama,velika knežja jama na Kunču, bukve nad Sotesko, Podsteniška ali Rožeška koliševka.

BAZA 20

Med drugo svetovno vojno je bila Baza 20 sedež vojaškega in političnega vodstva slovenskega narodnoosvobodilnega gibanja in drugih partizanskih ustanov. Baza 20 je danes edini ohranjeni tovrstni spomenik odporniškega gibanja v Evropi. Zgrajenih je bilo 26 barak. Vloga in pomen Baze 20 sta danes predstavljena s stalno razstavo v baraki št. 16, v baraki št. 22 pa je s stalno razstavo prikazana vsa pestrost partizanske dejavnosti na Kočevskem Rogu. V bližini sta bili partizanski bolnišnici Jelendol in Zgornji Hrastnik, nekaj dlje pa bolnišnica Pugled. Barake (možnost vodenega ogleda) so na ogled vsak dan v dopoldanskem času.

KRALJICA ROGA

Visoka je 43 m, obseg znaša 580, kar ustreza premeru kroga 185 cm. Njena lesna masa znaša 37 m3, starost pa ocenjujejo na 240 let.

VRTNI PAVILJON HUDIČEV TURN IN DVOREC SOTESKA

Obisk spomeniškega območja vključuje ogled razvalin dvorca Soteska, vrtnega paviljona Hudičev turn in nekdanjih gospodarskih poslopij, v katerih so na ogled razstavni depoji Tehniškega muzeja Slovenije. Hudičev turn je izjemni arhitekturni spomenik v obliki štiriperesne deteljice, poslikan z renesančnimi poslikavami in služi kot prireditveni prostor za poroke in glasbene dogodke. Vrtni paviljon je bil osrednji del grajskega parka dvorca Soteska, ki je bil (po Valvasorjevem mnenju) eden najlepših na Kranjskem. Danes o njem pričajo mogočne razvaline.

OGLEDNI DEPO STARIH VOZIL IZ TEHNIŠKEGA MUZEJA SLOVENIJE

V 5 km oddaljeni Soteski se v nekdanji grajski konjušnici nahaja deponirana zbirka vprežnih vozil in posameznih modelov vozil iz prometnega oddelka, ki jih sicer hrani in prestavlja Tehniški muzej Slovenije iz Bistre pri Vrhniki. Ogled je možen je z vodnikom in po predhodnem dogovoru.

ZELIŠČARSKA KMETIJA PLAVICA

Do zeliščarske kmetije Plavica se lahko odpravite peš ali s kolesom, saj je od gostišča oddaljena le slabe 3 km. Po predhodni najavi vas gostoljubno sprejmejo in vam predstavijo vrt zdravilnih rastlin ter domače izdelke, ki jih lahko tudi kupite. Zaenkrat pa je moč videti in dobiti informacije o približno 400 zdravilnih rastlinah preko celega leta. Kmetija je umeščena med dvema cerkvama. Na severni strani samuje na gričku Cerovec cerkvica sv.Trojice, na jugozahodu pa stoji mogočna kočevarska, romarska cerkev Marije pomočnice.

SADJARSKA KMETIJA BUČAR